ΦΙΛΤΡΟΜΟΝΑΔΕΣ
Για πολλαπλές χρήσεις (τύπου ATEX αν απαιτείται) με σύστημα αυτοκαθαρισμού
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε :
• Δωμάτια αμμοβολής
• Θαλάμους ή δωμάτια βαφής πούδρας
• Γραμμές παραγωγής πετροβάμβακα κλπ
*Τεχνική μελέτη χωρητικότητας κατόπιν ζήτησης*
20201208_151019