20201013_114113
20201013_114153
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΑΔΩΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ DWMH-1000
Ένα σύστημα απολάδωσης υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό πολύ μεγάλων αφαιρούμενων μεταλλικών εξαρτημάτων. Το σύστημα θα είναι εξοπλισμένο με 2 αντλητικές μονάδες υψηλής πίεσης, μονάδα διαχωρισμού λαδιού, δεξαμενή αποθήκευσης νερού/χημικών, ηλεκτρικά στοιχεία θέρμανσης νερού και ρυθμιστή πίεσης. Ένα κατάλληλο δίκτυο με σημεία σύνδεσης θα διανέμει το προαναφερθέν μίγμα απορρυπαντικού νερού καθαρισμού υψηλής πίεσης το οποίο μέσω δύο κατάλληλων χειροκίνητων πιστολιών κατευθύνει, με υψηλή ταχύτητα, στο προς πλύσιμο εξάρτημα. Ολόκληρος ο σχεδιασμός του συστήματος θα επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση δύο λόγχης ψεκασμού.