20201013_114348
20201013_114300
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΑΔΩΣΗΣ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ)-ΤΥΠΟΥ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ DBH-1800 /1000
Το παραπάνω σύστημα απολάδωσης αποτελείται από μια δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα και θα χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό μεταλλικών εξαρτημάτων .Η δεξαμενή θα είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα σημεία σύνδεσης για παροχή κρύου και ζεστού νερού. Επιπλέον, θα πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη μεταφορά και η ασφαλής συγκράτηση οποιουδήποτε τεμαχίου στο εσωτερικό του από τον εναέριο κινούμενο γερανό του κτιρίου.
Η δεξαμενή απολίπανσης περιλαμβάνει ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου με ρύθμιση θερμότητας και θερμοστάτη
IMG_20201014_072435