ΤΥΠΟΥ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ
Μπορεί να είναι ημιαυτόματη ή αυτόματη γραμμή προεπεξεργασίας, τύπου εμβάπτισης για καθαρισμό εξαρτημάτων πριν από τη βαφή σκόνης, έτσι ώστε το χρώμα να διατηρεί την ποιότητα της πρώτης ημέρας χωρίς καμία υποβάθμιση
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
• Ανοξείδωτες δεξαμενές με θέρμανση (όπου χρειάζεται)
• Σύστημα φυσαλίδων
• Πλατφόρμα χειριστή
• Βαλβίδες αποστράγγισης και πλήρωσης (από ανοξείδωτο χάλυβα)
• Σύστημα απορρόφησης καπνών
• Αυτόματος ή ημιαυτόματος γερανός
• Έλεγχος PH σε πραγματικό χρόνο
• Ρομποτική λειτουργία (εάν απαιτείται)
• ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ : Μονάδες DI και επεξεργασίας απορριμμάτων
Διαστάσεις: * ΜΕΓΕΘΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗ ΣΑΣ*