Αυτόματες γραμμές βαφής για χαλύβδινες πλάκες και i-beams με σήραγγα ξήρανσης
• Διάφορα μεγέθη
• Με προφίλτρα και τελικά φίλτρα
• Στερεά δομή
• Θέρμανση με καυστήρα αερίου ή ντίζελ
• Ηλεκτρικός πίνακας με έλεγχο PLC