Εικόνα1u
ΤΥΠΟΥ "U"

Ο φούρνος τύπου ‘’U’’ χρησιμοποιείται για το πολυμερισμό της πούδρας Η/Β .
Η λειτουργία του φούρνου (έλεγχος θερμοκρασίας, λειτουργία ΟΝ/OFF κινητήρων , κλπ) ελέγχεται εξ’ολοκλήρου απο PLC.

Μονωμένα πάνελ - Γαλβανιζέ εσωτερικά , βαμμένο εξωτερικά με πούδρα ηλεκτροστατικής βαφής
Τα πάνελ είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγέται η παραμόρφωση τους από τις μεταβολές της θερμοκρασίας
Κατανομή θέρμανσης με ειδικές μεταλλικές υποδοχές Μεγ. Θερμοκρασία : 250ο C
Θερμοκρασία Χειρισμού: 180-220ο
Αισθητήρας θερμοκρασίας Καύσιμη ύλη : Gas ή Diesel PLC ελεγχόμενο Ηλεκτρική Ισχύς : 400V, 50Hz
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : *ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΑΣ *
pdf-download-3388